ការចុះឈ្មោះត្រូវបានផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ដោយសារគេហទំព័រយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការកែរសម្រួល។
សូមត្រលប់មកវិញនៅពេលក្រោយ សូមអរគុណ។

010 474 244 / 012 602 848

ជ្រើសរើសតេស្ត

ជ្រើសរើសទីកន្លែង

ទទួលលទ្ធផល

អ្វីជាការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯង?

ការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯង (HIVST)សំដៅទៅលើដំណើរការដែលមនុស្សម្នាក់ប្រមូលសំណាកខ្លួនឯងផ្ទាល់ (សារធាតុរាវឬឈាម) ហើយបន្ទាប់មក ធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ និង បកស្រាយលទ្ធផល នៅកន្លែងឯកជនម្នាក់ឯង ឬជាមួយនរណាម្នាក់ដែលគាត់ជឿទុកចិត្ត។

ការដឹងពីស្ថានភាពមេរោគអេដស៍របស់អ្នក ...

  • ការដឹងពីស្ថានភាពមេរោគអេដស៍របស់អ្នកនឹងជួយអ្នកក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចម្លងមេរោគអេដស៍ទៅអ្នកដទៃ
  • ការដឹងអំពីស្ថានភាពមេរោគអេដស៍របស់អ្នកអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង និងការថប់បារម្ភពីការគិតថាអ្នកអាចឆ្លងជំងឺនេះប៉ុន្តែមិនដឹងពីស្ថានភាពមេរោគអេដស៍ជាក់ស្តែងរបស់អ្នក។
  • ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតេស្តហើយលទ្ធផលអវិជ្ជមាននោះអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្ត និងចាត់វិធានការដែលនឹងជួយអ្នកឱ្យបន្តការការពារខ្លួនពីមេរោគអេដស៍បន្តទៀត។
  • ប្រសិនបើលទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នកគឺវិជ្ជមាន អ្នកអាចស្វែងរកការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃបានលឿន។ ការព្យាបាលទាន់ពេលវេលា ហើយអ្នកទទួលយកការព្យាបាលអោយបានជាប់លាប់នោះវាអាចជួយអោយអ្នកមានសុខភាពល្អ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចំលងមេរោគអេដស៍ទៅអោយដៃគូរួមភេទរបស់អ្នកផងដែរ។

ព័ត៌មានទូទៅ

ចុចមើល

អំពីឧបករណ៍តេស្ត

ចុចមើល

ទិញនៅឯណា?

ស្វែងរក

ចុះឈ្មោះ

ឥឡូវនេះ

សេចក្តីណែនាំ

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ (NCHADS) កំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យការធ្វើតេស្ដរកមេរោគអេដស៍ងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលប្រឈមខ្ពស់ក្នុងការ ឆ្លងមេរោគអេដស៍ ។ បច្ចុប្បន្នប្រទេសមួយចំនួនកំពុងលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលដែលមានអារម្មណ៍ថាពួកគេអាចត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងមេរោគអេដស៍ឲ្យមានលទ្ធភាពអាចធ្វើតេស្តបានដោយខ្លួនឯង ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តថ្មីៗដូចជាការប្រើសារធាតុរាវពីមាត់ ឬការធ្វើតេស្តឈាមតាមម្រាមដៃ។ អានបន្ត...