ការប្រឹក្សាយោបល់

ប្រសិនបើ លោក លោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬ កង្វល់ផ្សេងៗឬ ប្រឹក្សាយោបល់ ក្នុងការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍សូមឆាត មកសួរ ឬ ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទបន្ទាន់ដូចខាងក្រោម៖

  • អង្គការ Marie Stopes៖ 012 999 002 / 098 999 012
  • គ្លីនិកឈូកស៖ 060 666 219 / 016 472 073
  • កុំភ័យស្លន់ស្លោ៖ កុំភ័យស្លន់ស្លោ៖ ទោះបីលទ្ឋផលតេស្តនេះធ្វើឱ្យអ្នកមានការព្រួយបារម្មណ៍ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយ តែលទ្ឋផលនៃតេស្តនេះបានជួយឱ្យអ្នកដឹងពីស្ថានភាពពិតរបស់អ្នក និងបានជួយឱ្យអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដោយខ្លួនឯងបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីអនាគតរបស់អ្នក និងអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក។
  • ត្រៀម៖ ត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការជួបជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព និងត្រៀមសំណួរដែលអ្នកចង់សួរ
  • ស្វែងយល់បន្ថែម៖ នៅលើគេហទំព័រនេះព័ត៌មានដែលអាចរកបានពីអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព និងអ្នកអប់រំនៅសហគមន៍អាចជួយអ្នកឱ្យយល់ពីអត្ថន័យនៃមេរោគអេដស៍
  • ស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ៖ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកនឹងក្លាយជាដៃគូសហការរបស់អ្នក ដើម្បីគ្រប់គ្រងការថែទាំមេរោគអេដស៍របស់អ្នក។ គាត់អាចជាវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគិលានុបដ្ឋាយិកាដែលអាចត្រូវបានណែនាំឱ្យអ្នក ឬអាចជាការបញ្ជូនពីកន្លែងដែលបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃមេរោគអេដស៍របស់អ្នក។ ក្នុងករណីខ្លះ អ្នកប្រហែលជាត្រូវការ ឬចង់ស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវាដោយខ្លួនឯង
  • ទទួលបានការគាំទ្រ៖ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីពិភាក្សាជាមួយមិត្តភក្តិ ឬក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទេ ចូរស្វែងអ្នកអប់រំនៅសហគមន៍ ឬអង្គការវដែលផ្តល់ការប្រឹក្សាមួយការអប់រំសុខភាព ឬក្រុមគាំទ្រដល់អ្នកដែលបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថ្មី។ អ្នកអាចចូលទៅកាន់ហ្វេសប៊ុកផេក ការពារខ្លួនអ្នក ដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្របន្ថែម
  • ត្រៀមខ្លួន៖ត្រូវប្រាកដថាបញ្ជីសំណួររបស់អ្នកជាមួយអ្នកទៅនឹងការណាត់ជួបដំបូងរបស់អ្នក។ ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការប្រជុំនេះជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក អាចជួយអ្នកដោះស្រាយរាល់ការថប់បារម្ភដែលអ្នកកំពុងមាន
  • ឱ្យមនុស្សដឹង៖ អ្នកមិនចាំបាច់ប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងពេលតែមួយទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះអ្នកគួរតែចែករំលែកស្ថានភាពមេរោគអេដស៍របស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព ដៃគូរួមភេទ និងអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការប្រឈម