ចង់បានឧបករណ៍តេស្ត

លោក អ្នក មានជម្រើសជាច្រើនក្នុងការស្វែងរកកញ្ចប់តេស្ត ទី១ លោក អ្នក អាចទៅទទួលកញ្ចប់តេស្តដោយខ្លួនឯង ឬ ក្រុមការងារអាចយកឱ្យអ្នកនៅកន្លែងណាមួយ ឬ អាចទទួលកញ្ចប់តេស្តតាមរយៈសេវាដឹកជញ្ជូនដោយចេញចំណាយលើថ្លៃដឹកជញ្ជូនតាមទីតាំង។ព័ត៌មានលម្អិត លោក លោកស្រី អាចទំនាក់ទំនងរកកញ្ចប់តេស្តជាមួយក្រុមការងារតាមលេខទំនាក់ទំនង ដូចមានខាងក្រោម៖

អង្គការ​​ថែ​ទាំ​​សុខ​ភាព​​គ្រួសារ​​កម្ពុជា​ រ៉ា​ក់ (RHAC)​

 • បាត់ដំបង: 097 766 71760 / 010 415 176 / 098 815 400
 • បន្ទាយមានជ័យ: 012 405007 / 069 405007 / 096 259 7249
 • សៀមរាប: 098 815 900 / 085 722 889 / 096 3796 738 / 088 230 5103
 • កំពង់ឆ្នាំង : 017 600 040 / 010 923 054
 • ខេត្តពោធិ៍សាត់: 098 815 900 / 096 99 48 010
 • កំពង់ធំ: 098 633 389 / 012 740 630

សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ - CWPD

 • ភ្នំពេញ: 069 466 272
 • កណ្តាល: 098 768 239
 • កោះកុង: 010 237 040
 • ព្រះសីហនុ:087 724 767
 • កំពង់ស្ពឺ: 016 510 836
 • ព្រៃវែង: 017 695 150
 • កំពង់ចាម: 011 876 806

អង្គការ​សុខភាព​បុរស​នៅ​កម្ពុជា​ (MHC)

 • ភ្នំពេញ: 070 550 372
 • កណ្តាល: 011 565 464
 • កំពង់ចាម: 098 359 059
 • ត្បូងឃ្មុំ: 096 602 8566
 • ព្រៃវែង: 096 282 7827
 • កំពង់ស្ពឺ: 096 809 6239
 • ព្រះសីហនុ: 086 73 75 76
 • សៀមរាប: 010 272 818 / 010 894 547

អង្គការសេវាសង្គមសុខភាពបុរស (MHSS)

 • កំពង់ឆ្នាំង : 087 217 669
 • ខេត្តពោធិ៍សាត់ : 096 539 7304​ / 096 931 82 84 / 071 61 94 386
 • ខេត្តបាត់ដំបង : 089 361 536 / 096 665 8056
 • បន្ទាយមានជ័យ: 010 951 112 / 093 244 440
 • កំពង់ធំ: 096 570 0168 / 098 240 034