ការចុះឈ្មោះត្រូវបានផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ដោយសារគេហទំព័រយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការកែរសម្រួល។
សូមត្រលប់មកវិញនៅពេលក្រោយ សូមអរគុណ។

010 474 244 / 012 602 848

ព័ត៌មានទូទៅ

សេចក្តីផ្តើម

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ (NCHADS) កំពុងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដែលងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍លើកុ្រមអ្នកប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសជាច្រើនកំពុងលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងឡាយណាដែលគិតថា ខ្លួនអាចឆ្លងមេរោគអេដស៍ អាចធ្វើតេស្តរកមេរោគ អេដស៍ដោយខ្លួនឯងបាន ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រថ្មីដោយការធ្វើតេស្តរហ័សដោយប្រើសារធាតុរាវក្នុងមាត់ ឬ ជោះឈាមនៅចុងម្រាមដៃ។ យើងចង់ជម្រាបសួរថា បើអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះ ដោយចង់ស្វែងយល់ពីការទទួលយកនូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើតេស្តរហ័សថ្មីដោយខ្លួនឯងសម្រាប់រកមេរោគអេដស៍ ដោយប្រើសារធាតុរាវក្នុងមាត់ ឬឈាមដោយការជោះឈាមនៅចុងម្រាមដៃដោយប្រមូលសំណាកដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។ បើអ្នកយល់ព្រមក្នុងការចូលរួម អ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម ១,៣០០នាក់ ដែលជាបុរសរួមភេទជាមួយបុរស បុរសប្លែងភេទជាស្ត្រី និងស្ត្រីធ្វើការនៅតាមសេវាកម្សាន្ត កំពុងរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះ។ យើងខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកយល់ច្បាស់ពីគោលបំណងនៃការសិក្សា និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការសិក្សា មុនពេលអ្នកសម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះ។ បើអ្នកសម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះ ខ្ញុំនឹងស្នើសុំអ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមផ្ទាល់មាត់។ បើអ្នកចង់រក្សាឯកសារនេះទុកមួយច្បាប់ ខ្ញុំឱ្យអ្នកមួយច្បាប់។ អ្នកអាចសុំឱ្យខ្ញុំពន្យល់ពាក្យពេចន៍ ឬក៏ព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលអ្នកមិនយល់ច្បាស់។

ព័ត៌មានទូទៅអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺដើម្បីស្វែងយល់ថា តើអ្នកចូលរួមយល់យ៉ាងដូចម្តេច អំពីវិធីសាស្ត្រថ្មីនៃការធ្វើតេស្តរហ័សរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯង ដោយធ្វើតេស្តសារធាតុរាវក្នុងមាត់ (OraQuick®) ឬតេស្តឈាម (Alere Combo®)។ លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនឹងជួយមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងពង្រីកសេវាធ្វើតេស្តរហ័សរកមេរោគអេដស៍ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯងនេះមិនទាន់បានអនុម័តឲ្យធ្វើនៅឡើយទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការសិក្សានេះនឹងជួយក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាបើអនុម័តឲ្យធ្វើ។

សម្រាប់ការធ្វើតេស្តសារធាតុរាវក្នុងមាត់ យើងនឹងប្រើតេស្តឈ្មោះ OraQuick® ហើយតេស្តនេះមិនទាន់ទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជា្រវនេះ។ តេស្តររហ័សថ្មីនេះ តម្រូវឲ្យអ្នកប្រើដងតូចសំប៉ែត ជាក្រដាសរឹងស្រូបទឹកដើម្បីប្រមូលសារធាតុរាវក្នុងមាត់ដោយកៀរលើអញ្ចាញធ្មេញខាងលើម្តង និងខាងក្រោមម្តង។ តេស្តនេះស្វែងរកអង្គបដិបក្ខប្រាណជាក់លាក់មួយប្រភេទដែលរាងកាយយើងបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍បើសិនជាអ្នកបានឆ្លងវា។ គេមិនអាចរកអង្គបដិបក្ខប្រាណនេះឃើញទេរហូតដល់ពីរ ទៅបីសប្តាហ៍ក្រោយពីមេរោគអេដស៍ចូលទៅក្នុងខ្លួនយើង។

សម្រាប់ការធ្វើតេស្តឈាម (Alere Combo®)៖តេស្តប្រភេទនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើដោយក្រសួងសុខាភិបាលរួចហើយ។ តេស្តនេះតម្រូវឲ្យអ្នកជោះឈាមនៅចុងម្រាមដៃរបស់អ្នកដើម្បីយកសំណាកឈាម។ តេស្តនេះរកអង្គបដិបក្ខប្រាណ (ជាកោសិការជាក់លាក់មួយប្រភេទដើម្បីការពាររាងកាយរបស់អ្នកតទល់នឹងការឆ្លងមេរោគ) និងអង់ទីហ្សែន (មេរោគអេដស៍) ដែលអាចលេចឡើងក្នុងឈាមក្នុងរយៈពេល ១២ ទៅ ២៦ ថ្ងៃក្រោយពីឆ្លង។

យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតេស្តទាំងពីរដល់អ្នក ហើយណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់ អ្នកអាចជ្រើសរើសប្រភេទតេស្តណាមួយក៏បានតាមការពេញចិត្ត ហើយអ្នកក៏អាចធ្វើដោយខ្លួនឯង ឬក៏អាចឲ្យគេជួយធ្វើតេស្តដល់អ្នកបាន។

ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត

 • ជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវយល់ថាតេស្តរហ័សទាំងពីរប្រភេទនេះ គឺជាគ្រាន់តែតេស្តជួយឲ្យអ្នកដឹងស្ថានភាពនៃមេរោគអេដស៍របស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ ហើយក្នុងករណីលទ្ធផលតេស្តមានប្រតិកម្ម (វិជ្ជមាន) អ្នកត្រូវទៅធ្វើតេស្តឈាមបញ្ជាក់ម្តងទៀតនៅសេវាផ្តល់ប្រឹក្សានិងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅឯមណ្ឌលផ្តល់សេវាណាមួយ។
 • ករណីការធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងដោយ ១)មិនគោរពតាមការណែនាំ ឬ ២) ធ្វើតេស្តក្នុងរយៈពេលតិចជាង៣ខែក្រោយពីមានការប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ខ្ពស់ លទ្ធផលតេស្តអាចមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ។
 • លទ្ធផលតេស្តមានប្រតិកម្ម (វិជ្ជមាន) គឺមានន័យថាអ្នកទំនងជាបានឆ្លងមេរោគអេដស៍ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកត្រូវតេស្តបញ្ជាក់ម្តងទៀត នៅមណ្ឌលផ្តល់ប្រឹក្សានិងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដើម្បីកាន់តែច្បាស់លាស់ ។
 • • លទ្ធផលតេស្តមិនមានប្រតិកម្ម (អវិជ្ជមាន) មានន័យថាតេស្តនោះមិនអាចរកឃើញវត្តមាននៃមេរោគអេដស៍នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកទេ ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមានការប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍នាពេលថ្មីៗ វាអាចដែលថាអ្នកធ្វើតេស្តឆាប់ពេកដែលមិនអាចឲ្យយើងរកវត្តមាននៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍បាន។ ដូច្នេះ
  • បើលទ្ធផលតេស្ត អវិជ្ជមាន ហើយក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយនេះអ្នកបានរួមភេទតាមរន្ធគូទ (អ្នកជាអ្នកដាក់បញ្ចូល ឬជាអ្នកទទួល) ដោយមិនប្រើស្រោមអនាម័យការពារ និងឬរួមភេទតាមទ្វារមាសដោយមិនបានពាក់ស្រោមអនាម័យការពារ និងឬក៏អ្នកប្រើស៊ឺរាំង/ម្ជុលរួមគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្រដើម្បីចាក់គ្រឿងញៀន វាជាការល្អដែលអ្នកត្រូវធ្វើតេស្តម្តងទៀត នៅពេលក្រោយ (៤សប្តាហ៍ក្រោយ) ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់អំពីស្ថានភាពផ្ទុកឬមិនផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងខ្លួន។ អ្នកអាចមកជួបយើងខ្ញុំឡើងវិញ ដើម្បីធ្វើតេស្តម្តងទៀត។
  • បើលទ្ធផលតេស្តគ្មានប្រតិកម្ម ឬ អវិជ្ជមាន ហើយក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយនេះអ្នកមិនមានការប្រព្រឹត្តដែលប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ខ្ពស់នោះទេ អ្នកនឹងត្រូវធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ម្តងទៀតជាមួយយើងខ្ញុំនៅរយៈពេល ៦ខែ បន្ទាប់ពីតេស្តលើកទី១នេះ។

ជម្រើសនៃការចូលរួមក្នុងការសិក្សា

អ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចចូលរួម ឬមិនចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះ។ បើសិនជាអ្នកសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះទេ អ្នកនៅតែអាចទទួលបានសេវាតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍និង មេរោគស្វាយដោយមិនគិតថ្លៃជាធម្មតានៅតាមមណ្ឌលផ្តល់សេវាប្រឹក្សា និងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ដែលជាបណ្តាញរបស់ការសិក្សា។ អ្នកក៏អាចទៅកាន់គ្លីនិកផ្សេងៗ ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាត្រូវការបង់ប្រាក់ដើម្បីទទួលបានសេវាទាំងនេះ។

ការចូលរួមរបស់អ្នកក្នុងការសិក្សា

ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅទំព័រមួយទៀតដែលជាដំបូងយើងនឹងស្នើសុំឱ្យអ្នកបញ្ជាក់ពីលក្ខណះសម្បត្តិរបស់អ្នក និងផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដូចជាលេខទូរស័ព្ទ ឬឈ្មោះប្រើប្រាស់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា LINE ឬ WhatsApp ។

ព័ត៌មានទាំងនេះគឺដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកសិក្សាអាចទំនាក់ទំនងទៅអ្នកនៅពេលក្រោយៗទៀត ដើម្បីឲ្យដឹងថា៖ (១) តើអ្នកបានទទួលកញ្ចប់តេស្តឬអត់ (២) តើអ្នកបានធ្វើតេស្ត ឬអត់ និង (៣) តើអ្នកបានទៅកាន់សេវាផ្តល់ប្រឹក្សានិងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ណាមួយហើយឬនៅ ដើម្បីធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ (បើចាំបាច់ត្រូវធ្វើតេស្តបញ្ជាក់) ឬអ្នកបានទទួលតេស្តឈាមតាមគោលការណ៍ជាតិ ឬអត់ (ក្នុងករណីអ្នកជ្រើសរើសយកការបញ្ជូន)។ ប្រសិនបើអ្នកមានលក្ខណះសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមការសិក្សា គេហទំព័រនេះនឹងបង្កើតលេខអត្តសញ្ញាណសិក្សា (SIN) ដោយស្វ័យប្រវត្តិមួយអោយអ្នក សូមទុកលេខនេះឱ្យនៅកន្លែងសុវត្ថិភាពព្រោះវានឹងត្រូវបានស្នើសុំសម្រាប់សេវាកម្មបន្ថែមដែលបានផ្តល់ជូនក្នុងការសិក្សានេះ។បន្ទាប់មកអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅទំព័រផ្សេងមួយទៀត ដើម្បីបញ្ជាក់ពីជម្រើសនៃការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដែលបានជ្រើសរើស និងរបៀបនៃការផ្តល់នូវឧបករណ៍ធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯង ប្រសិនបើអ្នកបានជ្រើសរើសការធ្វើតេស្តខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯង។ នៅក្នុងទំព័រនេះអ្នកអាចមើលនីតិវិធីធ្វើ តេស្ត (វីដេអូ និងរូបភាព) មុននឹងជ្រើសរើសជម្រើសធ្វើតេស្តមេរោគណាមួយ។

អ្នកអាចធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯង (ការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯងដោយមិនមានជំនួយ) ឬយើងអាចជួយអ្នកបាន (ការធ្វើតេស្តរកមើលមេរោគអេដស៍ដោយមានជំនួយ) ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់ធ្វើតេស្តមេរោគអេដស៍ជាមួយអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពនៅមណ្ឌលសុខភាពយើងក៏អាចបញ្ជូនអ្នកទៅកន្លែងណាមមួយដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការសិក្សានេះ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសការធ្វើតេស្តខ្លួនឯងដោយមានជំនួយ ឬនៅមណ្ឌលសុខភាពនោះ បុគ្គលិកសិក្សានឹងទាក់ទងអ្នកតាមរយៈទូរស័ព្ទ ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីរៀបចំការណាត់ជួបសំរាប់ការធ្វើតេស្តមេរោគអេស៍ដោយមានជំនួយ ឬការបញ្ជូនទៅមណ្ឌលសុខភាព។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសការធ្វើតេស្តខ្លួនឯងដោយមិនមានជំនួយនោះ បុគ្គលិកសិក្សានឹងផ្ញើរឧបករណ៍ធ្វើតេសតាមការជ្រើសរើសរបស់អ្នក។ អ្នកអាចនឹងទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទ ឬសារឯកជនមួយដើម្បីប្រាប់អ្នកថានៅពេលណាដែលអ្នកអាចទទួលបានឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត។

សម្រាប់អ្នកចូលរួមដែលជ្រើសរើសមេរោគអេដស៍មិនមានជំនួយ ពួកគេនឹងរាយការណ៍ពីលទ្ធផលរបស់ពួកគេនៅក្នុងទំព័រសុវត្ថិភាពនៃគេហទំព័រដែលបានអភិវឌ្ឍសម្រាប់ការសិក្សានេះ។ ប្រសិនបើការធ្វើតេស្តនេះមានប្រតិកម្ម ឬមិនត្រឹមត្រូវនោះយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការទទួលបានការធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតនៅកន្លែងផ្តល់សេវាសុខភាពដែលចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះ។ វានឹងមានសំណួរខ្លីមួយដែលយើងនឹងសួរសំណួរមួយចំនួនអំពីអ្នក និងឥរិយាបថហានិភ័យរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកលក្ខណៈសម្បត្តិចូលរួមការសិក្សានេះទេ អ្នកអាចចូលទៅកាន់ទំព័រផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រដែលអ្នកនឹងស្វែងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមជាមួយបុគ្គលិកសិក្សាអំពីការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុងការសិក្សានេះ ឬការចូលទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពសម្រាប់សេវាកម្មធម្មតា (ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការស្រាវជ្រាវនេះ) ។

ជម្រើសសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍

សូមមើលវីដេអូខ្លីចំនួនពីរនៃវិធីធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ ការធ្វើតេស្តសារធាតុរាវក្នុងមាត់ និងការធ្វើតេស្តចុងម្រាមដៃហើយអ្នកអាចសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកចង់ធ្វើតេស្តអ្វី។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់តេស្តខ្លួនឯងដោយមាន ឬគ្មានជំនួយទេនោះ យើងអាចបញ្ជូនអ្នកទៅគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលណាមួយទទួលបានការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ។ ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងការសិក្សាយើងនឹងធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាមុនសិនហើយអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកដើម្បីចូលរួមការសិក្សានេះ។
បើអ្នកជ្រើសរើសយកការធ្វើតេស្តរហ័សរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯង យើងនឹងផ្តល់ជម្រើសចំនួន៤ដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលកញ្ចប់តេស្ត។ អ្នកត្រូវជ្រើសរើសជម្រើសណាមួយក្នុងចំណោមជម្រើសទាំងបួននោះដូចខាងក្រោម៖
 • អ្នកអាចយកពេលនេះតែម្តងបន្ទាប់ពីបានចុះក្នុងបញ្ជីហើយ។
 • អ្នកអាចទៅមណ្ឌលធ្វើតេស្តរបស់អង្គការដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សា។ អ្នកនឹងឃើញអាស័យដ្ឋានអង្គការទាំងនេះនៅក្នុងកាតចូលរួមសិក្សារបស់អ្នក ហើយអ្នកត្រូវទៅយកដោយខ្លួនឯង និងបង្ហាញលេខសម្គាល់នៃការចូលរួមក្នុងការសិក្សា។
 • អ្នកអាចសុំឲ្យពួកយើងខ្ញុំផ្ញើកញ្ចប់តេស្តទៅឲ្យអ្នកនៅពេលណា និងនៅកន្លែងណា ដែលគិតថាងាយស្រួលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដូចជានៅផ្ទះរបស់អ្នក ការិយាល័យ ឬកន្លែងណាមួយដែលអ្នកគិតថាងាយស្រួល។ កញ្ចប់តេស្តនេះនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកដោយបុគ្គលិកអប់រំសហគមន៍ ឬអ្នកដឹកជញ្ជូន។ នៅក្នុងករណីនេះ បុគ្គលិកសិក្សានឹងប្រមូលអាស័យដ្ឋានរួចភ្ជាប់ជាមួយលេខសម្គាល់ការសិក្សា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ព័ត៌មានទាំងនេះនឹងត្រូវរក្សាទុកជាឯកសារដាច់ដោយឡែកដែលមិនភ្ជាប់ជាមួយព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់អ្នកនោះទេ។ ព័ត៌មានទាំងនេះនឹងត្រូវលុបចេញពីឯកសារនេះ នៅពេលអ្នកបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអ្នកបានទទួលកញ្ចប់តេស្ត នៅពេលដែលយើងទាក់ទងទៅអ្នកលើកក្រោយ។
 • អ្នកអាចទៅយកតេស្តពីឱសថស្ថាន ឬម៉ាតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះហើយអ្នកត្រូវបង្ហាញលេខសម្គាល់ចូលរួមក្នុងការសិក្សា ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចំណាយថវិកាចំនួន ១០ដុល្លាទៅលើថ្លៃតេស្តនេះដោយសារយើងចង់ដឹងអំពីបំណងរបស់អ្នកចូលរួមទាក់ទងនឹងការចំណាយថវិកាក្នុងការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯង។
បើសិនជាអ្នកចង់បានកញ្ចប់តេស្តនេះ ផ្ញើទៅកាន់កន្លែងរបស់អ្នក (ផ្ទះ ឬ ការិយាល័យ ឬមណ្ឌលណាមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ) យើងនឹងសុំឈ្មោះរបស់អ្នក អាស័យដ្ឋានដើម្បីឲ្យក្រុមសិក្សាផ្ញើកញ្ចប់តេស្តនេះទៅកាន់មណ្ឌលដែលអ្នកជ្រើសរើស។ អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនទាំងនេះនឹងត្រូវរក្សាទុកនៅឯកសារអេឡិចត្រូនិកដាច់ដោយឡែក (មិនរក្សាទុកជាមួយទិន្នន័យផ្សេងៗទៀតរបស់អ្នកទេ) និងមានសុវត្ថិភាពដោយបានបំប្លែងទៅជាកូដ (Encrypted)។

ចំពោះការធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯង អ្នកនឹងឃើញខិត្តប័ណ្ណមួយសន្លឹកនៅក្នុងកញ្ចប់តេស្តដែលមានសេចក្តីណែនាំជាភាសាខ្មែរ។ សេចក្តីណែនាំនេះមានជារូបភាពនិងអក្សរ។ លើសពីនេះ នៅលើគេហទំព័រ សម្រាប់ការសិក្សាមាន វីដេអូខ្លីមួយពន្យល់ជំហានៗនីមួយៗនៃការធ្វើតេស្ត។ ជំហានដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនិង វីដេអូនោះរួមមាន៖ (១) រៀបចំសម្រាប់ធ្វើតេស្ត (២) ប្រើដងសំប៉ែតសម្រាប់កៀរតាមអញ្ចាញធ្មេញរបស់អ្នកយកសារធាតុរាវនៅក្នុងមាត់សម្រាប់តេស្ត OraQuick® ឬប្រើម្ជុលជោះឈាមពីចុងម្រាមដៃសម្រាប់តេស្ត Alere Combo® (៣) របៀបអានលទ្ធផលតេស្ត និង ៤) អ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវធ្វើក្នុងករណីលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន ឬលទ្ធផលមិនអាចយកជាការបាន (មិនអាចយកជាការបានមានន័យថាលទ្ធផលដែលបង្ហាញវាមិនច្បាស់លាស់)។ ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទងមកបុគ្គលិកសិក្សាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាក៏បង្កាញនៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណ នៅលើគេហទំព័រ និងនៅក្នុងប័ណ្ណចូលរួមការសិក្សាក្នុងករណីអ្នកមានសំណួរឬការព្រួយបារម្ភណាមួយ។ នៅក្នុងកញ្ចប់តេស្ត មានកាតមួយដែលក្នុងនោះមាន ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងលេខកូដសម្ងាត់ (username and password) សម្រាប់វាយបញ្ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ ដែលមានសុវត្ថិភាពរបស់ការសិក្សា (អាស័យដ្ឋានរបស់គេហទំព័រក៏មាននៅក្នុងប័ណ្ណនោះដែរ)។ គេហទំព័រនោះមានវីដេអូដែលបង្ហាញ អំពីជំហាននៃការធ្វើតេស្ត ព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលតេស្ត ហើយយើងស្នើសុំឲ្យអ្នកបំពេញលទ្ធផលតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះ។ អ្នកអាចទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិកសិក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញនៅលើគេហទំព័រ បើអ្នកមានសំណួរចង់សាកសួរព័ត៌មាន។

មុនពេលបន្តទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯង អ្នកត្រូវបំពេញកម្រងសំណួរខ្លីមួយដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រ។ យើងសួរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចបន្តួចដូចជា អាយុ ស្ថានភាពគ្រួសារ និងការសិក្សា ក៏ដូចជាសួរអំពីការរួមភេទទីកន្លែងដែលអ្នកទៅទទួលសេវាសុខាភិបាល ផែនការធ្វើតេស្តម្តងទៀត បំណងចង់ចំណាយសម្រាប់ថ្លៃតេស្តជាដើម។ កម្រងសំណួរនេះត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងច្រើន២០នាទីដើម្បីបំពេញវា។ ជានិច្ចជាកាល អ្នកអាចទាក់ទងមកបុគ្គលិកសិក្សាតាមទូរស័ព្ទ ឬបណ្តាញសង្គម បើអ្នកមានការលំបាកក្នុងការបំពេញកម្រងសំណួរ ឬវិធីធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯង។

ប្រសិនបើអ្នកបានជ្រើសរើសការធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងដោយមានជំនួយ បន្ទាប់ពីបានយល់ព្រម និងកំណត់ថាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អ្នកអាចបំពេញកម្រងសំណួរតាមអ៊ិនធើណិត ហើយបន្ទាប់មកបុគ្គលិកសិក្សានឹងទាក់ទងទៅអ្នកដើម្បីរៀបចំជួយអ្នកក្នុងការធ្វើតេស្ត និងរាយការណ៍លទ្ធផលលើអ៊ិនធើណិត។ ក្នុងករណីទាំងពីរលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទិន្នន័យដែលប្រមូលបានជាមួយកម្រងសំណួរ។ ដូចដែលយើងបានពន្យល់រួចមកហើយថាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តនឹងមិនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យនោះទេ។

បើអ្នកសម្រេចចិត្តថាមិនចង់ធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯង ហើយចង់ទៅធ្វើតេស្តនៅមណ្ឌលផ្តល់ប្រឹក្សានិងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ដោយស្ម័គ្រចិត្ត យើងនឹងបញ្ជូនអ្នកទៅទីនោះ បន្ទាប់ពីអ្នកចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់ផ្តល់ការយល់ព្រមចូលរួមក្នុងការសិក្សា និងបំពេញកម្រងសំណួររួចហើយ។ អ្នកអាចបង្ហាញកាតចូលរួមក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងលេខកូដសម្គាល់ក្នុងការចូលរួមក្នុងការសិក្សាទៅឲ្យអ្នកផ្តល់សេវានៅមណ្ឌលផ្តល់ប្រឹក្សានិងតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ណាមួយដែលជាបណ្តាញរបស់ការសិក្សានេះហើយអ្នកនឹងទទួលបានការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ។

ចំពោះជម្រើសនៃការធ្វើតេស្តមេរោគអេដស៍ដែលបានផ្តល់ឱ្យក្រោមការស្រាវជ្រាវនេះ គឺលទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នកនឹងត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងទិន្នន័យដែលស្រង់មកពីកម្រងសំណួរ ប៉ុន្តែមិនភ្ជាប់ទៅនឹងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានផ្តល់ឲ្យទេ។ អ្នកនឹងទទួលបានកាតចូលរួមការសិក្សាមួយដែលក្នុងនោះមានលេខសម្គាល់ចូលរួមការសិក្សា (SIN) និងលេខទំនាក់ទំនង (អ៊ីម៉ែល ទូរស័ព្ទ និងឈ្មោះប្រើក្នុងបណ្តាញសង្គម) របស់បុគ្គលិកសិក្សាដែលចុះសហគមន៍ ហើយអ្នកអាចទាក់ទងពួកគេដើម្បីសាកសួរបើអ្នកមានសំណួរ ឬការបារម្ភអំពីបញ្ហាអ្វីមួយ។ បន្ថែមពីនេះទៀត ឈ្មោះមណ្ឌលផ្តល់ប្រឹក្សានិងធ្វើ តេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ដែលចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះ អាសយដ្ឋាន និងព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងក៏មាននៅក្នុងកាតនោះដែរ។ អ្នកអាចទៅកាន់មណ្ឌលផ្តល់ប្រឹក្សានិងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ទាំងនេះ ដើម្បីធ្វើ តេស្តបញ្ជាក់លទ្ធផល និងដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលទៀងទាត់ បើអ្នកត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍។ សេវានៅក្នុងមណ្ឌលទាំងនេះគឺមិនគិតថ្លៃទេ ពីព្រោះពួកគេចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សានេះ។ បើសិនជាអ្នកចង់ទៅកន្លែងផ្សេង ឬ គ្លីនិក ដែលមិនមាននៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណនេះទេ អ្នកអាចទៅបាន ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាត្រូវចំណាយថវិកាសម្រាប់សេវាដូចគ្នានេះ។ ករណីនេះ ការចំណាយទាំងអស់នេះមិនមែនជាទទួលខុសត្រូវក្នុងការសិក្សានេះទេ។

ការតាមដានសាកសួរនិងការសម្ភាសន៍

បុគ្គលិកអប់រំសហគមន៍មកពីអង្គការចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះនឹងរៀបចំផែនការសាកសួរតាមទូរស័ព្ទ ឬតាម បណ្តាញសង្គមដូចខាងក្រោម៖
 • បើអ្នកបានជ្រើសរើសការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯង ហើយមិនទាន់យកកញ្ចប់តេស្តថ្ងៃនេះ បុគ្គលិក អប់រំសហគមន៍នឹងតាមសាកសួរអ្នកដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកបានទទួលកញ្ចប់តេស្តឬនៅ។
 • បើអ្នកបានជ្រើសរើសយកការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯង ហើយអ្នកបានទទួលកញ្ចប់តេស្តដោយវិធីណាក៏ដោយ បុគ្គលិកអប់រំសហគមន៍នឹងតាមសាកសួរអ្នកដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកបានធ្វើតេស្តនិងបានបញ្ចូលលទ្ធផលទៅក្នុងគេហទំព័រនៃការសិក្សាហើយឬនៅ។
 • បើលទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នកវិជ្ជមាន ឬមិនអាចយកជាការបាន បុគ្គលិកអប់រំសហគមន៍នឹងទាក់ទងទៅអ្នកដើម្បីសួរថា តើអ្នកបានទៅធ្វើតេស្តបញ្ជាក់នៅមណ្ឌលផ្តល់ប្រឹក្សានិងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ហើយឬនៅ។
 • បើសិនជាលទ្ធផលតេស្តឈាមបញ្ជាក់របស់អ្នកវិជ្ជមាន បុគ្គលិកអប់រំសហគមន៍ នឹងសាកសួរអ្នកថា តើអ្នកបានទទួលសេវាព្យាបាលនិងគាំទ្ររួចហើយឬនៅ។
អ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះចំនួន ៧២នាក់ (មិនមែនទាំងអស់ទេ) នឹងត្រូវស្នើសុំឲ្យចូលរួមធ្វើសម្ភាសន៍បន្ថែមទៀតអាចតាមទូរស័ព្ទ ឬទល់មុខផ្ទាល់។ អ្នកទាំងនេះនឹងត្រូវជ្រើសរើសដោយប្រើវិធីសាស្រ្តចៃដន្យ ហើយការសម្ភាសន៍នេះនឹងមានរយៈពេល ៤៥-៦០នាទី។ អ្នកចូលរួមដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនឹងត្រូវសួរសំណួរអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេជាមួយតេស្តរហ័សថ្មីនេះរកមេរោគអេដស៍ និងសំណូមពររបស់ពួកគេថាតើតេស្តថ្មីនេះអាចចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ដោយរបៀបណា នៅពេលអនាគត។ អ្នកនឹងត្រូវសាកសួរឲ្យផ្តល់ការយល់ព្រមនៅចុងបញ្ចប់នេះ ករណីបើអ្នកយល់ព្រមចូលរួមឲ្យគេជ្រើសរើសដោយការធ្វើសម្ភាសន៍។ បើអ្នកយល់ព្រមចូលរួមការធ្វើសម្ភាសន៍នេះ អាចធ្វើនៅថ្ងៃនេះ ឬនៅថ្ងៃណាមួយក៏ បាន។ ចំពោះការធ្វើសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃក្រោយណាមួយ យើងនឹងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានផ្តល់ឲ្យដើម្បីទាក់ទងទៅកាន់អ្នក។

តើការចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះមានរយៈពេលប៉ុន្មាននឹងត្រូវចំណាយប៉ុន្មាន?

រយៈពេលដែលអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗចំណាយដើម្បីចូលរួមក្នុងការសិក្សាគឺអាស្រ័យទៅលើពេលណាដែលពួកគាត់ធ្វើតេស្តថ្មីនេះរកមេរោគអេដស៍ ពេលវេលាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលតេស្ត និងករណីពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសមកធ្វើសម្ភាសន៍បន្ថែម។

អ្នកនឹងមិនចំណាយអ្វីទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះ

បើសិនជាលទ្ធផលតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯងរបស់អ្នក (ដោយប្រើសារធាតុរាវក្នុងមាត់ ឬជោះឈាមនៅចុងម្រាមដៃ) មានប្រតិកម្ម ឬលទ្ធផលយកជាការមិនបាន យើងនឹងបញ្ជូនអ្នកទៅមណ្ឌលផ្តល់ប្រឹក្សានិងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ដើម្បីធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ស្របតាមគោលការណែនាំថ្នាក់ជាតិ។ ការធ្វើតេស្តបញ្ជាក់រកមេរោគអេដស៍នេះ គឺមិនបង់ប្រាក់ទេ។ បើសិនជាលទ្ធផលតេស្តសរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជាក់ថាវិជ្ជមាន អ្នកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅទទួលសេវាថែទាំនិងព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចជួយអ្នកឲ្យនៅតែមានសុខភាពល្អ និងមានជីវិតរស់នៅធម្មតា។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវចំណាយថវិកាសម្រាប់ថ្លៃចុះឈ្មោះ ប៉ុន្តែការព្យាបាលទាក់ទងនឹងមេរោគអេដស៍គឺមិនអស់ប្រាក់ទេ។ ប៉ុន្តែ បើអ្នកទៅកន្លែងផ្តល់សេវាផ្សេង ឬទៅគ្លីនិកឯកជនដែលមិនមែនជាបណ្តាញនៃការសិក្សានេះ អ្នកប្រហែលជាត្រូវចំណាយថវិកាដើម្បីធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍និងឬការព្យាបាល។ ការចំណាយទាំងនេះមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវនៃការសិក្សានេះទេ ហើយអ្នកត្រូវចំណាយដោយខ្លួនឯង។

ហានិភ័យដែលអាចមាន

ហានិភ័យដែលអាចមានគឺលទ្ធផលតេស្ត “អវិជ្ជមានខុស” ដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯង ឬធ្វើ តេស្តដោយមានអ្នកជំនួយ។ លទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានខុស មានន័យថាលទ្ធផលតេស្តវាបង្ហាញថាបុគ្គលធ្វើតេស្តនោះមិនផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទេ ប៉ុន្តែការពិតគាត់មានផ្ទុកមេរោគអេដស៍។ លទ្ធផលបែបនេះអាចកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពដូចខាង ក្រោម៖

 • បុគ្គលនោះឆាប់ធ្វើតេស្តពេកក្រោយពីបានប្រព្រឹត្តប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអដស៍ គឺកម្រិតអង្គបក្ខដិបក្ខប្រាណ (ជាតិប្រូតេអីនបង្កើតដោយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគ) នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ទាបពេកមិនអាចរកឃើញដោយតេស្ត OraQuick® និង Alere Combo® ឬកម្រិតមេរោគនៅក្នុងឈាមទាបពេកមិនអាចរកឃើញដោយតេស្ត Alere Combo® ។
 • បុគ្គលនោះកំពុងលេបឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ (ARV) បានន័យថាគាត់មានផ្ទុកមេរោគអេដស៍រួចទៅហើយ)ឬ លេបថ្នាំការព្យាបាលបង្ការក្រោយពេលមានការប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ (PEP) បន្ទាប់ពីរួមភេទតាមរន្ធគូទ ឬតាមទ្វារមាសដោយមិនបានការពារត្រឹមត្រូវ ឬលេបថ្នាំការព្យាបាលបង្ការទុកមុន មុនពេលប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ( PrEP) ។
 • បុគ្គលនោះមិនគោរពតាមការណែនាំត្រឹមត្រូវពីក្នុងការធ្វើតេស្តដែលមាននៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណណែនាំ។

អ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះមួយចំនួនប្រហែលជាអាចជាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពមិនស្របច្បាប់ដូចជាអាយុតិចជាង១៨ឆ្នាំ និងប្រកបរបរលក់ភេទ និង ឬប្រើគ្រឿងញៀន។ អាចអ្នកដទៃមើលឃើញថាអ្នកអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពមិនស្របច្បាប់ទាំងនេះដោយសារតែចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះ។ ក្រុមការងារទទួលបន្ទុកសិក្សានេះនឹងត្រូបានបណ្តុះ បណ្តាល និងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាង ដើម្បីការពារការសម្ងាត់របស់អ្នកឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព ប៉ុន្តែអ្នកដទៃនៅតែអាចយល់ថាអ្នកកំពុងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពមិនស្របច្បាប់។ នេះអាចបណ្តាលឲ្យមានវិធានការច្បាប់ ការកាត់ទោស និងអាចជាប់ពន្ធនាគារ។ ពួកខ្ញុំនឹងមិនបញ្ចេញព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឲ្យទេ លើកលែងតែច្បាប់តម្រូវ។

អ្នកអាចមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាស់នៅពេលសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទនិងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរបស់អ្នក ឬអ្នកបារម្ភ និងមានអារម្មណ៍មិនល្អ នៅពេលដែលរង់ចាំលទ្ធផលតេស្ត ឬអ្នកអាចនឹងថប់អារម្មណ៍ ឬមានអារម្មណ៍ បាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលលទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នកបង្ហាញថាមានប្រតិកម្ម (វិជ្ជមាន) ឬលទ្ធផលតេស្តបញ្ជាក់របស់អ្នកនៅ មណ្ឌលផ្តល់ប្រឹក្សានិងធ្វើតេស្តឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តបានបង្ហាញថាវិជ្ជមាន ។ បើសិនជាលទ្ធផលធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងមានប្រតិកម្ម(វិជ្ជមាន) យើងនឹងបញ្ជូនអ្នកទៅធ្វើតេស្តឈាមបញ្ជាក់លទ្ធផលនេះ ហើយអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សានិងសេវាគាំទ្រ ផ្សេងៗទៀត។ អ្នកអាចទាក់ទងមកបុគ្គលិកសិក្សា បើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភ ឬមានសំណួរផ្សេងៗនៅពេលចុះបញ្ជីចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះ។ ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទងបុគ្គលិកទាំងនេះគឺមាននៅក្នុងកាតចូលរួមសិក្សារបស់អ្នកដែលអ្នកត្រូវរក្សាវាទុកនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព ដើម្បីទាញយកព័ត៌មានផ្សេងៗពេលអ្នកត្រូវការ។

ដៃគូររបស់អ្នក សមាជិកគ្រួសារ ឬអ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ប្រហែលបញ្ចេញប្រតិកម្មមិនល្អចំពោះអ្នកផងដែរ ដូចខឹងសម្បារ មិនរាប់រក បដិសេធអ្នក និងឬបង្កអំពើហឹង្សាលើអ្នក បើសិនជាពួកគេដឹងថាអ្នកបានចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះដើម្បីធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍។ អ្នកដទៃទៀតអាចដឹងលទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នកផងដែរ។ ទាំងនេះគឺជាមូលហេតុដែលក្រុមការងារទទួលបន្ទុកសិក្សានេះនឹងការពារការសម្ងាត់របស់អ្នកឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ពួកគេ។

អ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលបន្តិចបន្តួចនៅពេលអ្នកយកដងសំប៉ែតកៀរអញ្ចាញធ្មេញរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកជ្រើសរើសយកតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯងដោយប្រើសារធាតុរាវក្នុងមាត់។

បើអ្នកជ្រើសរើសយកការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯងដោយការជោះឈាមពីចុងម្រាមដៃ អ្នកអាចឈឺនៅពេលដែលប្រើម្ជុលជោះឈាមនៅចុងម្រាមដៃ តែការឈឺចាប់នេះគឺមានតិចតួចតែមួយភ្លែតប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែមានប្រហែល ១០% ដែលការហូរឈាមបន្តិចបន្តួចនៅក្រោមស្បែកនេះអាចក្លាយទៅជាជាំ (មានកំណកឈាម)។ ស្នាមជាំស្បែកតូចមួយនេះអាចមាននៅបន្តជាច្រើនសប្តាហ៍ផងដែរ។ វាអាចប្រឈមនឹងការបង្ករោគនៅកន្លែងជោះនោះគឺមានតិចតួចបំផុត គឺមានតិចជាង១នាក់ក្នុងចំណោម១០០០នាក់។

បើអ្នកជ្រើសយកការបញ្ជូនទៅធ្វើតេស្តនៅ កន្លែងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ អ្នកក៏អាចមានអារម្មណ៍មិនល្អឬឈឺចាប់នៅពេលគេបូមឈាមអ្នក។ អ្នកក៏អាចមានអារម្មណ៍ដូចជាវិលមុខ ងងឹតមុខ និងឬ ឡើងជាំ ហើម ឬបង្ករោគនៅកន្លែងគេចាក់ម្ជុល។ បុគ្គលិកដែលធ្វើកិច្ចការនេះត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងអស់នោះ។

ផលប្រយោជន៍ដែលអាចមាន

បើសិនជាលទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នកវិជ្ជមាន ការដែលដឹងពីការផ្ទុកមេរោគអេដស៍បានឆាប់ដោយការធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចាប់ផ្តើមទទួលសេវាថែទាំ និងព្យាបាលកាន់តែឆាប់ ហើយនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកនឹងទទួលបានដោយផ្ទាល់តាមរយៈការចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះ។ អ្នកនឹងទទួលបានការផ្តល់ប្រឹក្សាទាក់ទងនឹងការបង្ការការឆ្លងមេរោគអេដស៍និងការថែទាំ ដឹងពីស្ថានភាពមេរោគអេដស៍របស់អ្នក និងទទួលបានការបញ្ជូនទៅសេវាថែទាំបើលទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជាក់ថាវិជ្ជមាន។ លទ្ធផលនៃការសិក្សានេះនឹងរួមចំណែកដល់ការកែលម្អសេវាធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍និងផ្តល់ប្រឹក្សានៅកម្ពុជា។

អ្នកនឹងទទួលបានការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដែលមិនគិតថ្លៃនៅក្នុងការសិក្សានេះ។ អ្នកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើ តេស្តរកមេរោគស្វាយដោយមិនគិតថ្លៃនៅកន្លែងផ្តល់សេវាដែលជាបណ្តាញរបស់ការសិក្សានេះ បើអ្នកជ្រើសយកជម្រើសបញ្ជូននេះ។

បើអ្នកសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះ

អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើចូលរួមឬមិនចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះបាន ហើយអ្នកនៅតែអាចទទួលបានតេស្តរកមេរោគអេដស៍ឬមេរោគស្វាយដោយមិនគិតប្រាក់ដដែល ទោះបីជាអ្នកមិនចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះក៏ដោយ។ អ្នកក៏អាចទៅកាន់កន្លែងផ្តល់សេវាផ្សេងៗនៅជិតតំបន់អ្នករស់នៅឬក៏គ្លីនិកដើម្បីធ្វើតេស្តទាំងនេះក៏បាន។ យើងនឹងឲ្យបញ្ជីនៃកន្លែងផ្តល់សេវានិងគ្លីនិកទាំងនេះទៅអ្នក។

ការសម្ងាត់

ការប្រមូលទិន្នន័យនិងដំណើរការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ នឹងត្រូវធ្វើនៅកន្លែងស្ងាត់ដែលមានលក្ខណៈឯកជន ហើយអ្នកអាចពិក្សាគ្នាដោយមិនមានការរំខាន។ បុគ្គលិកសិក្សាបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការរក្សាការសម្ងាត់និងដំណើរការធ្វើតេស្ត។

ទោះបីជាអ្នកត្រូវបានសម្គាល់តាមរយៈលេខកូដនៃការចូលរួមក្នុងការសិក្សា (SIN) ដែលមាននៅក្នុងឯកសារកត់ត្រាក៏ដោយ យើងនឹងប្រមូលអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមួយចំនួនដូចជា ទូរលេខស័ព្ទនិងឈ្មោះបណ្តាញសង្គម (បើមាន) ដើម្បីអាចឲ្យយើងខ្ញុំតាមដានសាកសួរ និងបង្កើនល្បឿនក្នុងការបញ្ជូនទៅទទួលសេវាសុខភាព។ យើងក៏ត្រូវការឈ្មោះរបស់អ្នកនិងអាសយដ្ឋានបើអ្នកជ្រើសរើសយកការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯង និងចង់ឲ្យគេបញ្ជូនកញ្ចប់តេស្តទៅកាន់ទីកន្លែងដែលអ្នកចង់ឲ្យគេបញ្ជូនទៅ។

ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលប្រមូលពីអ្នក រួមទាំងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន នឹងភ្ជាប់ជាមួយលេខកូដក្នុងការចូលរួមក្នុងការសិក្សារបស់អ្នក (SIN) ។ ប៉ុន្តែ អត្តសញ្ញាណទាំងនេះនឹងត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងឯកសារអេឡិចត្រូនិកដែលមានសុវត្ថិភាពនិងដាច់ដោយឡែក។ បុគ្គលិកសិក្សា នឹងមិនរក្សាអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយឯកសារដែលមានព័ត៌មានអំពីសុខភាពរបស់អ្នកនោះទេ។ មានតែបុគ្គលិកសិក្សានិងទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក (USAID) ប៉ុណ្ណោះអាចចូលទៅរកព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឲ្យយើងខ្ញុំ ហើយយើងនឹងការពារពត៌មានរបស់អ្នកទាំងអស់នេះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព។ ព័ត៌មានទាំងនេះនឹងរក្សាទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រមានលេខកូដសម្ងាត់ ហើយបើសិនជាកត់ត្រាលើក្រដាសវិញ ឯកសារទាំងនេះនឹងត្រូវចាក់សោរទុកនៅក្នុងទូរឯកសារ។ ដោយសារតែទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក (USAID) បានផ្តល់ថវិការសម្រាប់ការសិក្សានេះ ដូច្នេះពួកគេអាចចូលពិនិត្យមើលទិន្នន័យទាំងនេះបាន ហើយអាចប្រើវាក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗទៀត ទោះបីជាអត្តសញ្ញាណក៏ដោយ។ សំណុំទិន្នន័យ (ឯកសារដែលមានទិន្នន័យ) ទាំងនេះដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនចូលទៅក្នុងបណ្ណាល័យទិន្នន័យសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID នឹងត្រូវលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណ។ បើចាំបាច់ ទិន្នន័យអាចត្រូវជាសំណុំ (រួមបញ្ចូលជាមួយទិន្ន័យផ្សេងទៀត) តាមទីកន្លែង និង ឬព័ត៌មានរបស់អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់ឲ្យនូវអត្តសញ្ញាណថ្មីមួយដែលមិនទាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក ឬសកម្មភាពសិក្សានេះទេ។ ជំហានទាំងអស់នេះ នឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលថាអ្នកដទៃអាចរកឃើញព័ត៌មានអំពីអ្នកបាន។

បើអ្នកជ្រើសរើសយកការធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯង គេហទំព័ររបស់ការសិក្សាដែលអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់អ្នក បំពេញកម្រងសំណួរ អានការណែនាំសម្រាប់ធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯង និងបញ្ចូលលទ្ធផលតេស្តដែលបានរៀបចំឡើងក្នុងទម្រង់ពិសេស (specifically configured)។ សំណុំទិន្នន័យនឹងត្រូវបានបំប្លែងជាកូដសម្ងាត់ (encrypted) និងត្រូវមានឈ្មោះអ្នកប្រើ (Username) និងកូដសម្ងាត់ (Password) តែមួយគត់ ដើម្បីចូលទៅមើលសំណុំទិន្នន័យ ដែលព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកនៅទីនោះ។ មានបុគ្គលតែពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះ (អ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័ររបស់ LINKAGE Cambodia) ដែលមាន ឈ្មោះអ្នកប្រើ Username និង កូដសម្ងាត់ Password នេះ។ លើសពីនេះ ប្រពន្ធ័គេហទំព័រត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីធានាថាលេខអាយភី IP address របស់អ្នកមិនត្រូវបានប្រមូលនិងរក្សាទុកដោយប្រព័ន្ធទេ រួមទាំង cookie-based keys ឬប្រភេទផ្សេងៗសម្រាប់កំណត់លេខកូដ ជាជាងព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឲ្យ។ កម្រងសំណួរ និងលទ្ធផលតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដែលប្រមូលដោយប្រើបន្ទះកំព្យូទ័រស្តើង (Tablet) នឹងត្រូវបញ្ជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃ ទៅរក្សាទុកនៅក្នុងសេវើរ (Sever) របស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត។ ចំពោះចម្លើយនៅលើកម្រងសំណួរជាក្រដាសដែលប្រើនៅកន្លែងផ្តល់សេវាជាបណ្តាញរបស់ការសិក្សាវិញ នឹងប្រមូលយកមករក្សាទុកដោយក្នុងបន្ទប់សុវត្ថិភាពនៅអង្គការ FHI36០កម្ពុជា។ វាមានសារៈសំខាន់ដែលត្រូវដឹងថា ទោះបីជាមានតែបុគ្គលិកសិក្សាប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលទៅយកព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឲ្យយើង ការសម្ងាត់ ឬឯកជនភាពអាចមិនអាចរក្សាបានដែរ ដោយសារការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងអ៊ីនធឺណែតដែលមិនអាចធានាបានរាល់ការសម្ងាត់និងឯកជនភាពទាំងស្រុងបាននោះទេ។

សំណងការខូចខាត

អ្នកនឹងមិនទទួលបានសំណងអ្វីឡើយពីការចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះ លុះត្រាតែអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃ ដន្យហើយយល់ព្រមចូលរួមផ្តល់សម្ភាសន៍ស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនប្រហែល ១ម៉ោង។ ក្នុងករណីនេះ អ្នកនឹងទទួលបានសំណង១០ដុល្លាសម្រាប់ការធ្វើដំណើរ និងពេលវេលាដែលអ្នកចូលរួមធ្វើ សម្ភាសន៍។

ការចាកចេញពីការសិក្សា

ការចូលរួមក្នងការសិក្សានេះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្ត។ អ្នកអាចឈប់ចូលរួមពេលណាក៏បាន។ បើអ្នកឈប់ចូលរួម វានឹងមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់សេវាដែលអ្នកទទួលជាធម្មតាពីពួកយើងទេ ដូចជាការបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងផ្តល់សេវាដើម្បីធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍និងផ្តល់ប្រឹក្សាដោយមិនគិតប្រាក់ជាដើម។

ការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផល

ទិន្នន័យចុងក្រោយនៃការសិក្សានេះនឹងត្រូវបង្ហាញទៅកាន់សាធារណៈនៅពេលប្រជុំ ឬសន្និសីទ (Conference) និងតាមរយៈរបាយការណ៍ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ។ ទិន្នន័យណាដែលនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈនឹងត្រូវដកអត្តសញ្ញាណចេញ មានន័យថា មិនភ្ជាប់ទៅ SIN ឬអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលពីអ្នកទេ។ ដោយសារតែអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទាំងអស់នឹងត្រូវយកចេញ ដែលមិនអាចឲ្យដឹងថាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលចូលរួមការប្រជុំ ឬសន្និសីទ ឬអានរបាយការណ៍ ឬការបោះពុម្ពផ្សាយ នឹងមិនអាចកំណត់ថាអ្នកបានចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះ។